Ślub z obcokrajowcem - o czym warto pamiętać przy organizacji?

Ślub z obcokrajowcem - o czym warto pamiętać przy organizacji?

Świat jest coraz bardziej otwarty. Zarówno dla dalekich i egzotycznych podróży, poznawania innych kultur, ale także dla międzynarodowej miłości. Ślub z cudzoziemcem nie jest współcześnie niczym nadzwyczajnym. Jest jednak kilka wskazówek, które warto mieć na uwadze, przygotowując się do takiej uroczystości.

Ślub cywilny z obcokrajowcem w Polsce - niezbędne dokumenty

Wśród dokumentów, które są potrzebne, aby złożyć wniosek w polskim urzędzie stanu cywilnego do wyznaczenia terminu ślubu z obcokrajowcem, wymienia się:

  • ważny paszport i kartę pobytu;
  • skrócony akt urodzenia przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego;
  • dokument potwierdzający brak istnienia jakichkolwiek przeszkód na zawarcie takiego małżeństwa (jeśli kraj pochodzenia cudzoziemca nie wydaje tego typu zaświadczeń, należy udać się do sądu rejonowego po zezwolenie na zawarcie małżeństwa z obcokrajowcem - tak będzie np. w przypadku ślubu z Amerykaninem w Polsce).

Oprócz tego składa się pisemne oświadczenie o braku wiedzy o okolicznościach, które zabraniałyby zawarcia małżeństwa oraz przedstawia się akt zgonu poprzedniego współmałżonka (w przypadku wdów i wdowców) lub dokument potwierdzający ustanie poprzedniego małżeństwa (w przypadku osób po rozwodzie).

W przypadku ślubu z obywatelem Ukrainy (lub innych państw, których obywatele posiadają w Polsce status uchodźcy) przydatny będzie także Genewski Dokument Podróży (Travel Document).

Dokumenty te należy złożyć w USC minimum miesiąc przed planowaną datą ślubu, jednak w niektórych przypadkach warto dać sobie więcej czasu, np. jeśli ślub cywilny z obcokrajowcem spoza UE ma być równoznaczny z otrzymaniem przez niego polskiego obywatelstwa i zezwoleniem na pobyt stały. W takiej sytuacji rozmowa z konsulem, która jest wymagana w momencie zawierania małżeństw z cudzoziemcami, nie będzie jedynie formalnością, ale nabierze charakteru weryfikacyjnego. 

Ślub konkordatowy z obcokrajowcem

A co ze ślubami kościelnymi? W przypadku wyznawania tej samej religii przez oboje narzeczonych sprawa jest dosyć prosta. Należy w wybranej parafii przedstawić dowody osobiste, akty chrztu oraz bierzmowania, zaświadczenie o odbyciu nauk przedmałżeńskich, a także spotkań w poradni życia rodzinnego oraz dane osobowe świadków. Spisany zostanie również protokół przedślubny. Ślub kościelny z obcokrajowcem w Polsce jest również możliwy, jeśli druga strona ma inne wyznanie lub jest niewierząca. W takich sytuacjach odbywa się ślub jednostronny, na który jednak, na specjalny wniosek, wydaje zezwolenie biskup.

A może poza granicami Polski?

Nie wszystkie małżeństwa z obcokrajowcami chcemy zawierać w Polsce. Formalności ślubu z obcokrajowcem za granicą nie różnią się zbytnio od tego zorganizowanego w kraju. Jeśli planujemy ślub kościelny, wystarczy zgłosić proboszczowi (po spełnieniu wszystkich wymagań na miejscu) potrzebę wystawienia delegacji, która określa zagraniczną parafię, w której odbędzie się ślub. Ważne jest to, że taki zagraniczny ślub można wziąć jedynie w kraju, który ma podpisaną umowę ze Stolicą Apostolską, a religia katolicka jest w nim powszechnie uznawana.  

Wesele międzynarodowe

Planując zawarcie związku małżeńskiego z obcokrajowcem w Polsce - nieważne czy to ślub z obywatelem USA czy małżeństwo z Anglikiem lub przedstawicielem jakiejkolwiek innej narodowości - trzeba zadbać o to, by w trakcie uroczystości były obecne akcenty obu kultur pary młodej, czy to w języku, czy w kuchni, czy w muzyce. W przypadku tej ostatniej warto postawić na polecanego DJ-a na wesele. Będzie to najbardziej uniwersalna forma oprawy muzycznej np. w trakcie wesela polsko-angielskiego. Jeśli poszukujesz DJ-a, który świetnie poradzi sobie na imprezie międzynarodowej, skontaktuj się z Matt Remay Group. Nasza doświadczona ekipa z chęcią zorganizuje dla Ciebie wymarzoną zabawę.

Ocena: 4 (100%), głosów: 2